facebook  twitter

ERASMUS+: MLADI U AKCIJI EU Featured

21 Nov 2014
26359 times

Trening se organizuje se uz podršku Salto SEE Resursnog Centra i Erazmus+ Programa Kontakt tačke za Program Evropske unije Erazmus+:Mladi u akciji - ADP Zid i Grupa „Hajde da…“

POZIV ZA UČEŠĆE NA PREKOGRANIČNOM TRENINGU O PROGRAMU

ERASMUS+: MLADI U AKCIJI EU

20 – 22. dec, 2014, Biljelo Polje, Crna Gora

O PROJEKTU

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid (ADP – Zid) iz Podgorice u saradnji sa Grupom „Hajde da...“ iz Beograda kao zvanično imenovanim Kontakt tačkama za Program Evropske unije „Erasmus+:Mladi u akciji“, a uz podršku Salto SEE Resursnog Centra, pokrenula je projekat koji ima za cilj podizanje kapaciteta omladinskih organizacija, Kancelarija za mlade i institucija koje rade sa mladima, kako bi u što većoj meri i na što kvalitetniji način uzeli učešće u novom Programu Evropske Unije „Erasmus+:Mladi u akciji“ i koristili finansijska sredstva iz ovog programa Evropske unije koji je namenjen mobilnosti mladih i omladinskih radnika.

O PROGRAMU ERAsMUS+MLADI U AKCIJI EU

Program Erasmus+ EU je otpočeo sa realizacijom 1. januara 2014. godine. On objedinjuje sve sadašnje evropske i međunarodne programe i inicijative u području obrazovanja, treninga, mladih i sporta, i menja sedam postojećih programa: Program za celoživotno učenje, „Mladi u akciji“ i pet programa međunarodne saradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa i Edulink). Za realizaciju ovog sedmogodišnjeg programa obezbeđeno je 14,7 milijardi evra, od čega je 10% (1,47 milijardi evra) namenjeno projektima koji se tiču mladih i ta oblast će se obrađivati na treningu!

Više informacija na: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm .

CILJEVI I ZADACI TRENINGA

Trodnevni trening će imati za cilj unapređenje znanja, veština i motivacije onih koji rade sa mladima za razvoj projekata u okviru omladinske komponente Erasmus+ programa (Erasmus+:Mladi u Akciji) i za korišćenje finansijskih sredstava iz ovog programa namenjen mobilnosti mladih i omladinskih radnika. Do kraja ovog treninga učesnici/ce će: unaprediti svoje znanje i razumevanje ciljeva omladinske komponente Erasmus+, prioriteta i mogućnosti programa E+:MuA, biti upoznati sa Ključnim akcijama otvorenim za Crnu Goru i Srbiju, osnovnim procedurama za pisanje i apliciranje u okviru programa E+:MuA, biti upoznati sa projektnim formularom, pisanjem budžeta itd.

Trening će trajati tri dana, a vodiće ga predstavnici Kontakt tačke ADP Zid i Grupe „Hajde da…“.

KO MOŽE DA UČESTVUJE NA TRENINGU?

Predstavnici/ce omladinskih organizacija, organizacija koje se bave mladima, lokalnih i regionalnih kancelarija za mlade koji su locirani:

• na teritoriji Crne Gore;

• na teritoriji Srbije i to u sledećim okruzima: Raški, Moravički i Zlatiborski.

Učesnici/ce treninga trebalo bi da budu osobe koje su u svojim organizacijama/KZM-ovima/institucijama odgovorni/e za prikupljanja sredstava i razvoj projekata (predsednici/ice, koordinatori/ke, menadžeri/ke, itd.). Svaka organizacija/institucija ima pravo da prijavi jednog Trening se organizuje se uz podršku Salto SEE Resursnog Centra i Erasmus+ Programa Kontakt tačke za Program Evropske unije Erasmus+:Mladi u akciji - ADP Zid i Grupa „Hajde da…“ predstavnika. Trening će biti održan na srpskom i crnogorskom jeziku ali je potrebno i poznavanje engleskog jezika.

LOGISTIKA TRENINGA

Trening će se održati u Bijelom Polju, u periodu od 20-22. decembra. Dolazak učesnika/ca je planiran za 20. decembra u jutarnjim časovima a odlazak za 22. decembra u popodnevnim časovima.

Učesnicima/cama koji/e učestvuju tokom celog trajanja treninga (na svim radionicama), su pokriveni troškovi smeštaja (višekrevetne sobe), obroka i puta do mesta treninga i to isključivo troškove autobusa ili voza od mesta gde je vaša organizacija/institucija locirana do Bijelog Polja.

KAKO SE PRIJAVITI

Svaki predstavnik organizacije/institucije koja zadovoljava kriterijume (opisano u pasusu Ko može da učestvuje na treningu) treba da popuni i pošalje prijavni formular. Online formular se nalazi OVDJE.

Rok za slanje prijava je 8. decembar, 2014.

Broj mesta je ograničen! Zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje! Ukoliko niste u prilici da prisustvujete svim radionicama i svim danima treninga, nemojte se prijavljivati. Rezultati selekcije biće javljeni samo primljenim učesnicima/cama.

Radujemo se susretu sa vama!

Kontakt Tačke za EU Program ERASMUS+:MLADI U AKCIJI u Crnoj Gori i Srbiji

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid (ADP – Zid) iz Podgorice i Grupa „Hajde da...“ iz Beograda