facebook  twitter

Evropska inicijativa za solidarnost (European Solidarity Corps)

07 Feb 2019
23425 times

Evropska inicijativa za solidarnost okuplja mlade ljude s ciljem izgradnje inkluzivnog društva, podržava ugrožene grupe ljudi i odgovara na društvene izazove. Evropska inicijativa za solidarnost nudi inspirativno i ohrabrujuće iskustvo mladim ljudima koji žele da pomognu, uče i razvijaju se.

 

• ŠTA JE EVROPSKA INICIJATIVA ZA SOLIDARNOST?

Evropska inicijativa za solidarnost je nova inicijativa Evropske unije koja omogućava mladima da, u svojim zemljama ili inostranstvu, volontiraju ili rade na projektima koji su od koristi zajednicama i ljudima širom Evrope.

 

• KO MOŽE UČESTVOVATI?

Mladi ljudi i organizacije iz tzv. EIS(ESC) partnerskih zemalja mogu učestvovati u Evropskoj inicijativi za solidarnost u okviru volonterskih projekata. Grupu partnerskih zemalja čine zemlje Zapadnog Balkana, i to: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora i Srbija.
(*Ovaj naziv u skladu je sa RSBUN 1244 i mišljenjem MSP o Kosovskoj odluci o nezavisnosti.)

 

• ŠTA SU VOLONTERSKI PROJEKTI?

Volonterski projekti pružaju mogućnosti za individualno ili grupno volontiranje u inostranstvu u periodu do jedne godine za mlade ljude (starosti od 18 do 30 godina). Projekti treba da odgovore na važne društvene izazove, doprinesu jačanju zajednice dok istovremeno omogućavaju volonterima da steknu korisno iskustvo, vještine i kompetencije za njihov lični, obrazovni, socijalni, građanski i profesionalni razvoj, u cilju unapređenja njihove zapošljivosti.

 

• PORTAL EVROPSKE INICIJATIVE ZA SOLIDARNOST

Mladi ljudi koji imaju volju da učestvuju u volonterskim aktivnostima treba da se registruju na portalu Evropske inicijative za solidarnost - https://europa.eu/youth/solidarity_en. Organizacije vrše selekciju volontera za svoje projekte iz baze registrovanih mladih ljudi na portalu.

 

• OZNAKA KVALITETA

Da bi učestvovale u aktivnostima Evropske inicijative za solidarnost, organizacije moraju imati Oznaku kvaliteta (Quality Label), kojom se osigurava usklađenost organizacije s principima i ciljevima Evropske inicijative za solidarnost, u pogledu njihove odgovornosti tokom svih faza projekta.

 

Priručnik Evropske inicijative za solidarnost:
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps

Više informacija dostupno je na:
www.salto-youth.net/see