facebook  twitter

Dijalog: „Kreiranje efektnih mjera za zapošljavanje mladih u BiH“

20 Apr 2018
12795 times
Mreža za mlade Jugoistočne Evrope (SEEYN), sa svojim članicama i partnerima, u okviru regionalnog projekta „Regionalna platforma organizacija civilnog društva za zagovaranje socijalnih inovacija u oblasti zapošljavanja mladih koji su u riziku od socijalnog isključenja“ – Yousee! platforma, u petak, 20.aprila 2018. u Sarajevu, organizovala je dijalog o kreiranju efektnih mjera za zapošljavanje mladih.
 
30740019 1680532595365692 123605907488636928 n
 
Na događaju su govorili Mirela Rajković, koordinatorka projekta ispred partnerske organizacije SEEYN koja je predstavila aktivnosti Yousee! u BiH, Sanda Rakočević, regionalna koordinatorka Yousee! platforme, koja je predstavila ostvarene rezultate u regionu, Igor Milošević, ADP-Zid, koji je  predstavio Predlog zakona o obavljanju radne prakse i Jan Kulenović i Majda Mujanović, ispred SEEYN i Munja koji su predstavili predlog aktivnih mjera za zapošljavanje mladih sa fokusom na razvoj preduzetništva.
 
Dijalog je imao za cilj predstavljanje finalnih ključnih preporuka, njihovo testiranje i provjeru od strane raznih aktera radi kasnijeg promovisanja i zagovaranja, predstavljanje Predloga zakona o obavljanju radne prakse koji je pripremio ADP-Zid i već predstavio u Srbiji, Makedoniji, Kosovu i Albaniji, kao i predstavljanje dosadašnjih rezultata Yousee! projekta.
 
Imajući u vidu značaj ove teme događaj je okupio sve relevantne aktere u BiH radi razmjene mišljenja, komenatara, sugestija i mogućnosti ostvarivanja buduće saradnje.