facebook  twitter

"Predlog nacionalnog plana za regulisanje radnog angažovanja mladih bez zasnivanja radnog odnosa"

19 Apr 2018
11359 times
U okviru regionalnog projekta „Regionalna platforma organizacija civilnog društva za zagovaranje socijalnih inovacija u oblasti zapošljavanja mladih koji su u riziku od socijalnog isključenja“ – Yousee! platforma, koji je podržan od strane Evropske komisije, u srijedu, 18. aprila 2018. u Tirani je održan sastanak, pod nazivom "Predlog nacionalnog plana za regulisanje radnog angažovanja mladih bez zasnivanja radnog odnosa", sa predstavnicima relevantnih institucija i civilnog sektora. 
 
Na događaju su govorili Irena Topali, koordinatora projekta ispred partnerske organizacije “Beyond Barriers”, Sanda Rakočević, regionalna koordinatorka Yousee! platforme, Brisida Kertusha, predstavnica Ministarstva obrazovanja, sporta i mladih republike Albanije i Igor Milošević, ADP-Zid. 
 
Sanda Rakočević, regionalna koordinatorka “Yousee!” platforme predstavila je regionalni projekat, aktivnosti na projektu i do sada ostvarene rezultate.  
 
Irena Topali, koordinatorka projekta predstavila je istraživanje o mjerama aktivne politike zapošljavanja u Albaniji tokom 2017. godine, dok je predstavnica Ministarstva obrazovanja, sporta i mladih predstavila nacionalni program o obavljanju radne prakse u Albaniji. 
 
30739686 934813626677169 165990891033460736 n
 
Događaj je takođe imao za cilj predstavljanje Predloga polaznog zakonskog rješenja o obavljanju radne prakse lica sa stečenom kvalifikacijom nivoa obrazovanja u oblastima srednjeg i visokog obrazovanja koji je ADP-Zid inicirao prošle godine, a Predlog zakonskog rješenja je predstavio Igor Milošević koji je naglasio da je cilj ovog zakonskog predloga da reguliše jednu oblast na sveobuhvatan način, a u njegovoj izradi smo se bazirali na nalazima istraživanja i potrebama u regionu.
 
Imajući u vidu značaj ove teme događaj je okupio sve relevantne aktere koji se bave procesom zapošljavanja i obrazovanja u Albaniji radi razmjene mišljenja, komenatara i sugestija.