facebook  twitter

Regionalni sastanak partnera i kreatora društvenih inovacija u zapošljavanju

08 May 2017
19592 times

Regionalni sastanak partnera i kreatora društvenih inovacija u zapošljavanju održao se 5 i 6. maja 2017. godine u prostorijama Asocijacije za demokratski prosperitet-Zid u Pogorici. ADP-Zid koristi prednosti i podršku kroz regionalnu YOUSEE platformu za društvene inovacije u oblasti  zapošljavanja. Organizovanjem ovog događaja ADP - Zid je imao jasan cilj da se povežu i istraže mogućnosti saradnje u kreiranju društvenih inovacija u regionu.

 

 

Tokom dvodnevnog sastanka, na kom su prisustvovali predstavnici devet članica YOUSEE platforme sagledane su mogućnosti za buduću saradnju i poboljšanje perspektive društvenih inovacija i servisa koji se razvijaju u zemljama regiona, kao i mogućnosti zajedničkog predstavljanja rada platforme van granica partnerskih zemalja. Ovom prilikom predstavnici organizacija usaglasili su se oko kreiranja kanala interne komunikacije, jačanja kapaciteta i zajedničkog djelovanja u promociji društvenih inovacija i primjera dobre prakse.

ADP- Zid od januara 2015 godine sprovodi regionalni projekat „Regionalnu platformu organizacija civilnog društva koje se zalažu za socijalne inovacije u oblasti zapošljavanja mladih koji su u riziku od socijalne isključenosti", u saradnji sa organizacijama civilnog društva iz Srbije, Bosne i Hercegovina, Makedonije, Kosova, Albanije i Turske, a kroz koji je i formirana YOUSEE platforma. Projekat ima za cilj da doprinese kreiranju javnih politika koje garantuju veću socijalnu i ekonomsku sigurnost i uključivanje mladih u društvu. 
 
Memorandum o saradnji do sada su potpisale 13 organizacija:
 
TOC-Zaječar, Serbia
SVTA, Skopje, Makedonija
FLOSSK - Priština Hacker space Kosovo
Libergraf, Užicu, Serbia
Deli Centar (ProAktiv) Niš
BOŠ – Centar za vođenje karijere i savetovanje, Beograd
Social Inovativni Inkubator "MUNJA" Sarajevo
Reborn, Makedonija
Solveo, Makedonija
Karijera, MK, Makedonija
Brightbok, Makedonija
Brainster, Makedonija
ADP Zid  Podgorica
Nova Ivica (beta bar co-work prostor), Crna Gora