facebook  twitter

Humana bezbjednost i zapošljavanje

23 Mar 2017
17690 times

Na Univerzitetu socijalnih i političkih nauka Partenon u Atini, Mreža građana za ljudsku bezbjednost održala je dvodnevnu konferenciju na temu „Humana bezbjednost u vremenu očaja: Balkan, Turska i evropski proces". Koncept humane bezbjednosti predstavlja društveno povjerenje i mir u smislu konkretnih interakcija, prakse, prostora i ustanova, stoga konferencija je bila prilika da se razgovara o nekim gorućim pitanjima ljudskog svakodnevnog života, kao što je nezaposlenost.

 

Na panel sesiji „(Ne)zaposlenost-prekarizacija rada" predstavnici civilnog društva iz regiona predstavili su različite prakse zapošljavanja koje vode ka humanoj nebezbjednosti. Regionalna kordinatorka YOUSEE platforme Sanda Rakočević predstavila je YOUSEE inicijativu kao primjer sistematskog pristupa dobre prakse i intervencije u procesu kreiranja politika koje mogu da obezbede rješenja nezaposlenosti u regionu Zapadnog Balkana i Turske.


Predstavnica ADP-Zid Ksenija Martinović održala je prezentaciju na temu „Humana bezbjednost i zapošljavanje“ u kojoj je učesnicima predstavila rezultate evaluacije i monitoringa aktivnih mjera zapošljavanja. Aktivne mjere zapošljavanja treba da predstavljaju glavni alat za rješavanje problema nezaposlenosti, a rezultati su pokazali da dostupne aktivne mjere obezbjeđuju kratkoročne rezultate, da mladi ljudi su dovedeni u situaciju dugoročng korišćenja aktivnih mjera bez dobijanje šanse za konkretno radno angažovanje i ugovor. Iz tog razloga cjelokupni koncept humane bezbjednosti mladih ljudi je doveden u pitanje. U okviru panela, učesnici su imali priliku da čuju i nehuminozovane primjere zapošljavanja iz Bugarske, Srbije i Turske.


Jelena Manić Radoičić, iz Beogradske otvorene škole, predstavila je pravni okvir stručnog osposobljavanja u Srbiji i kakve nesigurnosti donosi mladima, dok su Jovana Obradović i Stefan Stefanović, iz SeCons, predstavili uticaj pristrasnosti u procesu zapošljavanja, kako politički klijentelizam dovodi mlade u nezavidan položaj. Zeinep Sarlak, istraživačica iz Turske, predstavila je istraživanje loših uslova rada u Turskoj nakon pokušaja „državnog udara“. Jedan dio panela bio je posvećen studiji koju je predstavio Stoicho Stoichev, iz IRIS mreže iz Bugarske, a koja se odnosila na regulaciju radnog statusa i reintegracije mladih ljudi koji se javlja kroz prostituciju i njen uticaj na bezbjednost ljudi.


Kroz moderaciju Igora Miloševića iz ADP-Zid, tokom cijelog panela učesnici su mogli da postavljaju pitanja učesnicima panela, a posebno su bili zainteresovani da saznaju više kako mogu da učestvuju u YOUSEE platformi.


Za one koji su zainteresovani da saznaju više o temama i diskusijama tokom konferencije možete koristiti haštag #3rd HScon i vidjeti o čemu su učesnici postavljali!