facebook  twitter

Forum on Social innovation enterpurnership

15 Dec 2016
19097 times

Predstavnica ADP-Zid, Ksenija Martinović učestvovala je na Forum on Social innovation enterpurnership, kroz-sektorski događaj u okviru Erasmus plus programa sa ciljem da se otkrije potencijal omladinskog rada i podstaknu socijalne inovacije i socijalno preduzetništvo među mladima u Evropi. Forum se održao u Lecce, Italiji, od 28. novembra do 2. decembra i okupio je 80 učesnika iz cijele Evrope.

 

 

Prvog dana Foruma učesnici su učestvovali na networking događaju “Twitting on Social Innovation” i kroz neformalno upoznavanje tvitovali su o očekivanjima Foruma, njihovom viđenju socijalnih inovacija, šta socijalne inovacije predstavljaju i sl. Haštag #TCP2016 korišćenen je tokom cijelog Foruma, i na taj način povezano je korišćenje društvenih mreža za povezivanje, razmijene ideje i informacija.

Socijalne inovacije je nemoguće posmatrati bez Problem Solving aspekta, što istog dana bilo u fokusu svim učesnicima. Jedan od problema prilikom kreiranja i prezentovanja socijalnih inovacija je svakako komunikacija o njihovoj socijalnoj vrijednosti. Ukoliko znamo čemu doprinosimo, možemo biti i u stanju da nađemo način da se to iskomunicira, zato za svaku inovaciju potrebno je napraviti sopstveni način mjerenja društvenog uticaja.

Drugi dan je bio namjenjen radionicama, na kojima je Ricardo Maiolini, profesor sa američkog univerziteta u Rimu John Cabot predstavio trenutne rezultate mapiranja i mjerenja socijalnih inovacija u Italiji.

Drugu radionicu na temu „Economic indipendence through social iinovation and social enterprise“, vodio je Duncan Chamberlain, biznismen iz UK, koji vodi Bridging to the future. On je formirao program SLAM, usresređen na razvoj liderskih vještina, stava, problem solving tima, dobijanja iskustva i baziran na svim onim vještima koje su potrebne za pokretanje biznisa. Taj model se primjenjuje u različitim školama. Program je isti za sve i smatraju da bez obzira na polazne tačke rad sa učesnicima je jednak, ali su rezultati različiti i to je nekada i neophodono da bi se nešto novo i pokrenulo.

Priča o socijalnim inovacijam se zaokružila studijskim posjetama kako bi se učesnici upoznali sa primjerima socijalnih invoacija i socijalnih preduzetništva. Predstavnica Zid-a posjetila je Staiterraterra co-working farmu, čiji je koncept baziran na sinergiji biljaka. Sinergija biljaka predstavlja način bavljenja poljoprivredom tako što će biljke se saditi u skladu sa njihovom komplementarnošću. Pored toga, farma predstavlja mjesto okupljanja djece i njihovu edukaciju o biljkama, poljoprivredi i samom konceptu sinergije. Takođe, posjetili su i Co-working a sud, Staisynergetico. Prostor je dobijen kao podrška opštine timu mladih ljudi koji su u svojoj aplikaciji ponudili da će opštini pomoći oko promocije samog mjesta i organizovanje turističke ponude. Iako je sa radom počeo prije nekoliko mjeseci, Staisynergetico je kroz Staiterraterra već pokazao do kakvih idija mogu stanari co-working prostora mogu doći.

U večernjem dijelu programa organizovano je European Fair, na kome su deset učesnika imali priliku da predstave svoje programe, projekte i biznise i na taj način ostvare saradnju sa drugim učesnicima. U ovom dijelu programa predstavljena je i YOUSEE! platforma, kao primjer regionalnog udruživanja za zagovaranje socijalnih inovacija u oblasti zapošljavanja mladih. European Fair je bila dobar način da učesnici mogu ciljano odabrati štand kako bi uspostavili kontakte za buduću saranju.

Poslednji dan bio je namijenjen predstavljanju Erasmus plus programa i otvorenom prostoru za diskusiju između učesnika. Neke od tema na koje su učesnici međusobno diskutovali jesu: kako iskoristiti nove tehnologije za promociju preduzetničkih vještina, mjerenje impact-a preduzetničkih programa, inspirisati mlade na saradnju, promocija održivosti i sl. Imajući na umu značaj okupljanja kako socijalnih inovatora, tako i drugih sektora koji u cilj imaju stvaranja prostora za socijalne inovacije i društveno preduzentištvo, Forum je bio dobra prilika da se razmijene mišljenja i uspostavi saranja između različitih aktera. Sljedeći Forum zakazan je za narednu godinu u Ujedinjenom Kraljevstvu.