facebook  twitter

Razgovori sa poslodavcem

15 Dec 2016
14932 times

U četvrtak, 3. novembra 2016, u knjižari Karver, sa početkom u 18 časova ADP-Zid organizovao je događaj „Razgovori sa poslodavcima“. Događaj je bio namijenjen mladima i nezaposlenima da se održao u neformalnom ambijentu upoznaju sa procesom zapošljavanja koje kompanije sprovode. Za učešće na događaju mogli su da se prijave svi zainteresovani mladi ljudi, slanjem poruke na Facebook stranici ADP-Zid ili putem email-a adpzidinfo@gmail.com. Događaju je prisustvovalo 30 mladih ljudi, dok četiri govornika približili politiku zapošljavanja u njihovim kompanijama.

Na početku skupa ispred ADP-Zida obratila sa Ksenija Martinović, koja je pozdravila skup i predstavila cilj događaja. Ona je naglasila rezultate istraživanja koji su pokazala da je potrebno raditi na infomisanosti mladih i stvarati ambijent u kojem bi mogli direktno u komunikaciji sa poslodavcima i predstavnicima službi za ljudske resurse da otklone sve svoje nedoumice kada je da je predstavi trenutne trendove u procesu zapoljšljavanja mladih u kompanijama, šta je ono što mladi mogu očekivati u toku regrutacije kadrova i koje su to osobine i vještine koje su im potrebe da bi ih poslodavac primijetio tokom intervjua. Događaj je namijenjen mladima koji će direktno u komunikaciji sa predstavnicima kompanija moći da riješe sve nedoumice oko zapošljavanja.

Nakon uvodne riječ uslijedilo je predstavljenje predstavnika kompanija, njihovog rada i rada kompanija. Predstavnici kompanija dolazili su iz različitih poslovnih sfera, kako bi mladi ljudi dobili bolju percepciju šta poslodavci očekuju od njih prilikom zapošljavanja u zavisnosti gdje apliciraju. Govornici na skupu bili su: Predrag Novaković, iz Erste banke; Lola Radulović, Jugopetrol; Maja Majer, iz Elko tima i Vesna Jovanović, Pivara Trebjesa. Kako je događaj osmišljen kao interaktivni razgovori između poslodavaca i mladih koji su u procesu traženja posla ili pri kraju formalnog obrazovanja, mladi su tokom cijelog događaja postavljala pitanja koja su usmjerala diskusiju. Mlade je posebno interesovalo šta je to što poslodavci očekuju od njih prilikom konkurisanja za posao.

Predrag Novaković, iz Erste banke, je istakao potrebno je naći način da što bolje, jasnije i konciznije predstavimo sebe na način blizak poslodavcu. Smatra da je motivacija mladih u traženju posla na niskom nivou, te i da prilikom konkurisanja mora postojati proaktivan pristup informisanja o mjestu za koje apliciraju i da nađu način da sebe prodaju u tom procesu. S druge strane, za sektor ljudskih resurs u Jugopetrolu, koji vodi Lola Radulović, ključno je dobro formatiran CV. Bitno je imati CV prilagođen onome što poslodavac traži. Iz tog razloga potrebno je raspitati se o poslodavcu i tako i prilagoditi CV, koji će naravno sadržiti tačne i istinite činjenicei. Naglasila je da neke od informacija koje bi trebalo da izbace iz CV-ija jesu pol, hobije, nacionalnost, maternji jezik, osnovnu školu. Takođe, prilikom navođenje znanje engleskog i IT vještina, potrebno je navesti koji nivo znanja je u pitanju.

Maja Majer, iz Elko tima, je objasnila da Elko tim manja firma i da za proces regrutacije kadrova angažuju i psihologa kako bi bili sigurni da biranje kadrova putem intervjua bude na zadovoljavajućem nivou. Navela je primjer da nekada se dešava da mladi ljudi nisu svjesni toga šta su njihove prednosti i želje, te apliciraju za pozicije koje nisu adekvatne njima. Prelazak iz svijeta obrazovanja u svijet rada je najkriticniji period. Kako bi pokušali taj period sto više olakšati, potrebno je da vrijeme, kao resurs koji se troši nepovratno, iskoristiti na najbolji mogući način. To podrazumijeva prikupljanje znanja i vještina , smatra Vesna Jovanović, iz Pivare Trebjesa. To je ono što će kandidate zaista istači i vrlo je bitno raditi na sebi, sticati dodatna znanja i time se istači među velikim brojem aplikanata.

Mlade sa skupa je dalje zanimalo koji stil oblačenja potreban za intervju i šta da se radi prilikom odgovora na neka pitanja poput „gdje vidimo sebe za 10 godina“, koje su mane i sl. Poslodavci su saglasni da je najbitnije da kandidat se obuče pristojno i da nije neophodno da nose odijela prilikom intervjua. Što se tiče intervjua poslodavci su istakli par pitanja koja često budu zbunjujuća kandidatima i dali primjere odgovora koje smatraju adekvatnim. Na pitanje koje su im mane neophodno je da se navede neka, tako da poslodavcu bude jasno da je kandidat svjestan svojih mana i da je spreman da radi na njima. Na pitanje „Gdje vidimo sebe za 10godina?”, ako kandidat još uvijek nema viziju prihvatljivo je navesti da ne zna još uvijek. Pitanje „Koliku platu očekujete?” poslodavci su istakli kao jedno od osjetljivih pitanja, jer ukoliko kandidat kaže neki mali iznost, stiče se utisak da ne cijeni dovoljno sebe, a ako kaže puno, taj kandidat neće biti zadovoljan. Zato je potrebno prije intervjua raspitati se o preduzeću i kakve su plate otprilike u tom preduzeću, da bi kandidat mogao navesti neku pribliznu cifru.

Zaključak skupa “Razgovori sa poslodavcima” je da svaka kompanija ima drugačija viđenja svojih budućih kolega. Poslodavci smatraju da mladi moraju biti proaktivni u traženju posla i naći način da dođu do poslodavca i po mogućnosti predstaviti sebe lično, a da sve vrijeme rade na unapređenju svojih vještina i znanja.