facebook  twitter

Employee Involvement in Personal Care and Household Services - Maribor

29 Jan 2018
10694 times

U Mariboru je 25. januara održana radionica o socijalnoj ekonomiji, u okviru projekta EI for PHS (Employee Involvement in Personal Care and Household Services), koju su organizovali CECOP i CAAP.

Očekuje se da će projekat EI for PHS podići svijest poslodavaca i radnika o pravima radnika na informacije, konsultacije i učešću u ovom sektoru na nacionalnom i evropskom nivou, kao i za jačanje biznis modela i pristupa upravljanja koji osiguravaju efikasno uključivanje zaposlenih u upravljanje PHS preduzećima. Projekat nastoji da posluži kao sredstvo za donosioce odluka, sindikate, radnike i poslodavce u svojim naporima da stvore pristojno i kvalitetno zapošljavanje u PHS sektoru kroz unapređenje prava radnika.

Radionicu je otvorila gospođa Karolina Babić koja je predstavila rad CAAP-a u promovisanju socijalnih zadruga u Mariboru, kao i nominaciju Maribora kao glavnog grada socijalne ekonomije. Predstavljeni su brojni konkretni slučajevi, uključujući i slovenačku kooperativu beskućnicima.

Gospođa Michela Vogrig, potpredsjednica kompanije Legacoopsociali, završila je radionicu tako što je podijelila iskustvo Italije u uspostavljanju preduzetničkih mreža i konzorcija kako bi PHS učinila efikasnijom i kvalitetnijom. Ona je takođe naglasila potrebu da se treba fokusirati na društveni uticaj PHS usluga, uključivanjem koliko je to moguće, ne samo PHS operatora, već i njihovih korisnika i svih drugih zainteresovanih strana. U okviru ovog projekta priprema se evropsko istraživanje PHS i biće spremno za nekoliko mjeseci.

Pored CECOP-a i DIESIS-a, učestvovali su i učesnici iz Italije (članica CECOP-a Legacoopsociali i sindikat UIL), Slovenije, Srbije i Makedonije. Crnu Goru je predstavio Igor Milošević ispred YouSee! Platforme. Radionica je imala za cilj da promoviše PHS, socijalne zadruge, socijalna preduzeća i socijalnu ekonomiju.