facebook  twitter

Second Europe - Western Balkans Youth Meeting: The Berlin Process - a new impetus for youth work?, 23 - 25 May 2018, Podgorica, Montenegro

13 Apr 2018
940 times
SALTO SEE RC u partnerstvu sa Erasmus+ Youth in Action Nacionalnim agencijama Njemačke, Makedonije i Slovenije i Asocijacijom za demokratski prosperitet – Zid, koja je Erasmus+ Youth in Action Kontakt tačka za Crnu Goru, organizuje Drugi Europe-Western Balkan Youth Meeting, koji će se održati u Podgorici, u periodu od 23. do 25. maja 2018.
 
Događaj će okupiti preko 30 učesnika iz Erasmus+ programskih i partnerskih zemalja i predstavnike relevantnih institucija.
 
Tematski fokus događaja: učešće mladih, građansko obrazovanje i socijalna inkluzija.
 
Putem sledećeg linka se možete prijaviti za učešće na događaju i podijeliti sa nama projekte koje ste uspješno realizovali u prethodnom periodu.
 
Rok za prijavu: 20. april 2018.