facebook  twitter

50 DANA DO SVJETSKOG DANA UKLANJANJA OTPADA - LET'S DO IT!

25 Jul 2018
636 times

Svjetski dan uklanjanja otpada, održaće se 14. septembra 2018, kada će milioni ljudi iz 150 zemalja ustati i boriti se protiv problema sa nelegalnim otpadom, tako što će učestvovati u čišćenju puteva, parkova, plaža, šuma i riječnih obala. Hiljade zajednica će djelovati kao jedna, kreirajući moćan “zeleni talas” koji se prostire od Novog Zelanda do Havaja.

Cilj Svjetskog dana uklanjanja otpada nije samo bolje upravljanje otpadom, već i da se podignu lokalna i globalna svijest o ozbiljnosti situacije. Što je još važnije, cilj je da podrži i poveže novu generaciju lidera u zajednici koji su spremni da zajedno djeluju i pronađu trajna rješenja.

“Čišćenje plaža i javnih površina zvuči kao nešto što je već urađeno. Ali, naša misija je da nije potrebno samo čišćenje, već oslobađanje od otpada, za opšte dobro. Ljudi su jedina vrsta koja je u mogućnosti da proizvede nešto što se ne koristi od ostatka ekosistema – otpada. 80% plastike koja se u ovom trenutku nalazi u okeanima dolazi sa kopna, tako da je potrebno da počnemo odatle radeći ruku pod ruku sa lokalnim zajednicama” – rekla je Heidi Solba, jedan od lidera LDIW pokreta i članica organizacionog tima Svjetskog dana uklanjanja otpada.

Svjetski dan uklanjanja otpada je građanska akcija vođena odlučnim ljudima koji su osnaženi tehnologijom. U pripremi za 14. septembar, globalna zajednica koristi tehnologiju za mapiranje lokacije, količine i vrste otpada koji treba ukloniti i upravljati njime. Aplikacija omogućava da svako brzo i jednostavno može da mapira nelegalni otpad u svom okruženju, i time pruži dragocjene podatke organizatoru čišćenja i vizualizaciju nelegalnog otpada, na lokalnom i globalnom novou. Takođe, aplikacija omogućava korisnicima da kreiraju događaj na određenom području za 14. septembar, što ih čini odgovornim za pripremu i izvršavanje konkretnog događaja, uključujući i pronalaženje najboljeg načina za uklanjanjem prikupljenog otpada. Izazov brige o sakupljenom otpadu 14. septembra je veliki, posebno u mjestima koje nemaju sistem upravljanja otpadom.

Otpad koji se nalazi na ulicama često završi u okeanima. Procjenjuje se da 80% otpada koji se nalazi u okeanima je posledica neupravljanja otpadom sa plaža i vodenih tokova. Zbog toga, zajednički rad na kopnu lokalnih lidera, vlada i organizacija je prvi hitan korak u zaštiti okoline, vodenih i kopnenih površina.

LDIW je nastao u Estoniji 2008 godine, kada je 50 000 građana očistilo cijelu državu za nekoliko sati. Od tada, model “jedna država – jedan dan” se proširio širom svijeta i predstavlja jedan od najbrže rastućih civilnih pokreta u svijetu. Do danas, skoro 140 država i 20 miliona ljudi se priključilo naporima da uklone nelegalni otpad u svom okruženju.

 

Ne tako lijepe činjenice:

●           Gotovo polovina plastike koja postoji danas na svijetu, proizvedena je u poslednjih 15 godina.   (Nacionalna Geografija, Jun 2018)

●            Plastični otpad teži da se akumulira u krugu centru okeana. Okrug Sjevernog Pacifika, na primjer, je prikupio tzv. “Velika mrlja od otpada na Sjevernom Pacifiku”, koja je sada oko tri puta veća od Francuske (približno 700.000 do 1.6 miliona kvadratnih kilometara)

●            Svake godine 4,8 – 12,7 miliona tona plastike pronađu put do okeana od priobalnih područja i rečnim tokovima. To je 15 kesa otpada punih plastike na svakom metru u svim prioblanim linijama na svijetu. Ako se sav ovaj otpada poređa u liniju kamiona, linija će se proširiti oko svijeta 24 puta. (Jemma Jambeck, Univerzitet u Gruziji, 2015)

●            To je takođe jednako bacanju otpada iz jednog kamiona u okean svakoga minuta. Ako se ne preduzme akcija, očekuje se da će se povećati na dva kamiona svakog minuta do 20130 i na 4 svakoga minuta do 2050. (Izvještaj Ellen MacArthur Fondacije, 2016)

●            Od sve plastike ikad proizvedene, samo je 9% reciklirano. (Jemma Jambeck, Nacionalna Geografija, 2018)

●            Više od 3.5 biliona ljudi nema elementarne servise za upravljanje otpadom (ISWA, Globalizacija i Upravljanje otpadom, 2012)

Podsjećamo da se 2016. godine ovoj akciji u Crnoj Gori odazvalo više od 11 000 građana, a 2014. njih 3100, koji su uklonili više od 1850m3 otpada u 21 opštini, pa smo time ohrabreni da i ove godine sinhronizovano radimo na rješavanju problema u zajednici.

Cilj ove akcije je podsticanje svih građana Crne Gore, bez obzira na godine i posao koji obavljaju, i bez obzira na porijeklo i različite pripadnosti, na aktivnije učešće u životu svoje zajednice. Akcija želi da pokaže da malim doprinosom možemo velike stvari učiniti realnim. Svaka od opština u Crnoj Gori ima veliki problem sa odlaganjem i trajnim saniranjem otpada. Nelegalno odlaganje otpada dovelo je do značajnog devastiranja životnog prostora i svakodnevno dovodi u opasnost mnoge građane. Ovaj problem može se riješiti samo zajedničkim i organizovanim djelovanjem. 

Pozivamo sve organizacije, institucije, škole, klubove i kompanije, da se i ove godine priključe najmasovnijoj građanskoj akciji u svijetu!