facebook  twitter

Održana javna tribina "Legalizacija bespravno sagrađanih objekata" u Kotoru

30 May 2018
5027 times

Javna tribina “Legalizacija bespravno sagrađenih objekata” u okviru projekta ”Jačanje prava pristupa građanima pogođenim spornim politikama stanovanja i socijalno neosjetljiva privatizacija” održana je u Sali Skupštine opštine - Palata Bizanti, Kotor, 29. maja 2018. godine. 

Na javnoj tribini govorili su: Andrej Milović (Stručni saradnik - ADP Zid), Sanja Živković – (Sekretarka – Zajednica opština), Nenad Popović (Sekretar Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj)

Prisutni građani su upoznati sa beneficijama koje legalizacijom dobijaju, kao i inicijativama ADP Zid prema opštinama radi unapređivanja postupka legalizacije, kao i o samom postupku legalizacije i potrebnoj dokumentaciji.

Pitanje koje je izazvalo najviše pažnje odnosilo se na to da se građani diskriminišu u postupku legalizacije, pogotovu oni koji su gradili prije 30-40 godina i više, jer prema tvrdnji građana, jednima traže dokaze u vidu građevinske dozvole, dok drugima ne traže. Građanima je objašnjeno da za starije objekte koji u listu nepokretnosti nemaju tereta i ograničenja, odnosno zabilježbu neposjedovanja građevinske dozvole, nisu u obavezi da pokrenu postupak legalizacije jer je objekat legalan.

Građani su istakli problem koji imaju sa geodetskih agencijama, jer već sada odbijaju nove klijente, jer zbog prevelikom obima posla, ne mogu da izvrše nove premjere i elaborate, zbog čega su građani prinuđeni da se obrate geodetskim agencijama iz drugih optšina.

Jedan od problema koji su građani iznijeli na ovoj tribini je i taj da inspekcije ne rade svoj posao i da i pored rješenja za rušenje nelegalnih objekata, koji su sagrađeni bez potrebne papirologije, odbijaju da izvrše rušenje, a nelegalni graditelji uz pomoć veza i korupcije, ipak kasnije legalizuju taj objekat.

Bilo je pritužbi na rad Uprave za nekretnine – katastar, ali je od strane potpredsjednika opštine Kotor objašnjeno da katastar nema ljudskih resursa da na vrijeme iznese ovo pitanje u datom roku i da je već razgovarao sa ljudi iz katastra i opštine oko pronalaska nekog rješenja da se omogući svima da do isteka roka 15. jula predaju zahtjeve.