facebook  twitter

Kako da planeta ostane čista nakon Svjetskog dana uklanjanja otpada?

06 Sep 2018
12790 times

Ostalo je manje od 10 dana do jedne od najvećih građanskih akcija u ljudskoj istoriji - Svjetski dan uklanjanja otpada – i postavlja se pitanje "Šta se dalje dešava?"

Milioni volontera koji se udružuju za globalnu akciju u 150 zemalja je napor koji treba uskladiti koracima iz svih sektora."Čišćenje nije dugoročno rješenje. Jednostavno zaustavljanje prolivanja krvi neće zarasti ranu. Moramo izvaditi nož i započeti proces zarastanja", rekla je Anneli Ohvril, šef upravnog odbora Let's do it! pokreta. "Čišćenje nije namijenjeno zamjeni redovnog upravljanja otpadom. Građanske akcije moraju biti praćene efikasnim reformama upravljanja otpadom, a svuda se uspostavljaju poboljšanja prikupljanja otpada.", dodaje Ohvril.

Grupa istraživača i stručnjaka, okupila se u Knowledge timu, koji je vodio Enzo Favoino, on je radio na kreiranju plana Keep It Clean, koji će biti objavljen u okviru akcije Svjetskog dana uklanjanja otpada. Plan Keep It Clean (koji je prikupio podršku i input od mnogih drugih nevladinih organizacija koje rade na održivom upravljanju otpadom) ugrađuje principe strategije i prakse nultog otpada. Sastoji se od preporučenih akcija za preduzeća, vlade, građane i nevladine organizacije da sprovedu konkretne korake koji pomažu u suzbijanju globalnog izazova lošeg upravljanja otpadom, optimiziraju upravljanje resursima uključenim u naše odbacivanje, kao i promociji ekonomskog razvoja zajednica u ponovnom korišćenju, popravci, reciklaži i kompostiranju. Planom se dopunjuju specifični primjeri i reference na politike i prakse koje mogu biti dio strategije.

Kao vodeći stručnjak u timu, Enzo Favoino ističe: "Stvarno prevazilaženje loše upravljane krize otpada zahtijeva zajednički napor različitih stranaka na različitim nivoima: od donosilaca politike do inovativnih poslovnih modela koji dizajniraju robu i materijale za izdržljivost, reparabilnost, mogućnost recikliranja, i minimiziranje otpada. Neophodno je preispitati snabdijevanje i pakovanje robe, podizati svijest o problemu otpada. Izbjegavanje najtraženijih dobara i usluga, ponovno korišćenje onoga što je još korisno, reciklaža i kompostiranje ostatka, moraće postati vodeći princip. Odlaganje mora biti svedeno na minimum, a ono što se ne može ponovo upotrijebiti, reciklirati ili kompostovati mora da bude redizajnirano ili da se ukine iz proizvodnje."

Kao teza, kratak pregled predloga za vlade, preduzeća, nevladine organizacije i pojedince, koji se takođe mogu naći u planu Keep It Clean, biće objavljen već 6. septembra kao Keep It Clean Roadmap. Puni Keep it Clean plan održaće se bliže Svjetskom danu čišćenja.

"Keep It Clean Plan je samo početak, okvirni dokument: želimo da to bude prvi korak kako bi inspirisali sve zainteresovane stranke. Pozdravljamo dobre ideje i lokalna rješenja kako bi ovo održali kao "živi” dokument i razvili sledeće korake zajedno sa našom mrežom i drugim zainteresovanim zajednicama. Svako može da napravi sopstveni Keep It Clean Plan. Moramo raditi zajedno kako bismo promijenili našu perspektivu i počeli stavljati zdravlje životne sredine u kolektivni fokus", dodala je Anneli Ohvril.

Let’s do it! fondacija nastoji da radi u saradnji sa liderima zemlje i zajednica i sa partnerima kako bi razvijao dalje mape puta u skladu sa boljim sistemima i politikama upravljanja otpadom, angažujući javni i privatni sektor, kao i lokalne zajednice. Dalji kolaborativni koraci zasnovani na Keep It Clean Planu, zajedno sa Let's do it! vodećim zemaljama donijeće zajedničku odluku na osmoj godišnjoj Clean World konferenciji koja će se održati u Talinu 24. i 27. januara 2019. godine.

Svjetski dan uklanjanja otpada okupiće milione volontera u 150 zemalja, da se ujedine svojom energijom, dobrom voljom i brigom za životnu sredinu, da očiste svoje zemlje u jednom danu. Svjetski dan uklanjanja otpada podstiče građanski pokret "Let’s do it! World", koji je u poslednjoj deceniji pokrenuo akcije čišćenja u 113 zemalja, uz učešće više od 20 miliona volontera. Pokret je započeo u maloj sjevernoevropskoj tehnološkoj zemlji savremene Estonije 2008. godine, kada se oko 50.000 ljudi sastalo da očiste čitavu zemlju za samo pet sati. Tehnologiju koju je stvorio bivši Skype - glavni arhitekta i jedan od osnivača kompanije Starship Technologies, Ahti Heinla, omogućio je organizacionom timu da mapira više od 10.000 trashpointova prije čišćenja kao i da organizuje rad od 50.000 volontera do samih detalja.