facebook  twitter

Retrospektiva: Let's do it, Petnjica! - 2016. godine

15 Aug 2018
12575 times

“Ovo je još jedan pokazatelj da je opština Petnjica spremna da prihvati  i da se odazove ovakvim akcijama. Cilj svih nas tog kišnog dana jeste bio da promijenimo svijest građana koliko je to moguće. Kako smo mlada Opština sa veoma malim kapacitetima pokušali smo,  a nadam se i uspjeli,  da ovu akciju sprovedemo na najbolji mogući način. Nadam se da će se sa ovakvim akcijama nastaviti i u buduće gdje će Opština davati svoju maksimalnu podršku.”

Adis Ličina, Opština Petnjica

Opština Petnjica je odmah nakon dobijenog poziva od strane ADP - Zida izrazila spremnost da učestvuje u akciji. 

Krajem januara 2016, održan je sastanak sa potpredsjednikom opštine, gospodinom Ismetom Latićem. Dogovoreno je da se odrede predstavnici Opštine koji će koordinisati akciju u tom gradu.

Krajem marta, održan je sastanak za planiranje akcije u Opštini Petnjica, na kome su prisustvovali članovi koordinacionog tima. To su: Irfan Agović, Opština Petnjica; Adis Ličina, Opština Petnjica; Enver Rastoder, NVU “Centar za seoski razvoj”; Sabahudin Novalić, Udruženje poljoprivrednika Petnjica.

Članovi koordinacionog tima su ukazali na promjene koje su nastale u odnosu na prethodni sastanak: a to je da je osnovano Komunalno preduzeće, Turistička organizacija, i da je pripremljen spisak neuređenih odlagališta ne teritoriji opštine Petnjica, koji je dostavljen Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Dogovoreno je da se akcija sprovede po zonama i da će se u okviru svake zone mapirati lokaliteti. Kako je broj članova koordinacionog tima mali, članovi se nisu podijelili prema zadacima, već je Opština Petnjica preuzela obaveze oko planiranja i sprovođenja akcije. 

Koordinator akcije su bili: Adis Ličina, Opština Petnjica i Irfan Agović, Opština Petnjica

Petnjičane nisu spriječili jaka kiša i loši vremenski uslovi da rade na rješavanju problema u svojoj opštini: na dan akcije, šesto građana Petnjice je uz mehanizaciju koju je obezbijedila Opština, te privatne firme koje posluju u toj opštini, prikupilo 3 tone komunalnog otpada i oko 20 tona građevinskog materijala. Na kraju akcije, Opština Petnjica je svim učesnicima obezbijedila hranu. Osim hrane, Opština je obezbijedila dio goriva, jedan kombi za prevoz učesnika, mogućnost da se zaposleni u opštini odazovu akciji zajedno sa ostalim građanima i koordinaciju čitave akcije. Ljudsku radnu snagu pružilo je i Komunalno preduzeće.

Privatne firme  Radmanci, Isko- com, Baka-com su ustupile po jedan kamion. MK Bihor je obezbijedio utovarnu JCB mašinu i članovi tog kluba su učestvovali u čišćenju. Osnovne škole "Mahmut Adrović", "Tucanje", "25. Maj", "Vrbica", "Trpezi", "Savin Bor" su se odazvale akciji sa svojim zaposlenima i učenicima.

Akciji su se odazvali i sportisti te opštine: FK Petnjica je učestvovao sa svojim sportistima i članovima.

Šesto građana Petnjice je uz mehanizaciju koju je obezbijedila Opština, te privatne firme koje posluju u toj opštini, prikupilo 3 tone komunalnog otpada i oko 20 tona građevinskog materijala. Na kraju akcije, Opština Petnjica je svim učesnicima obezbijedila hranu. Osim hrane, Opština je obezbijedila dio goriva, jedan kombi za prevoz učesnika, mogućnost da se zaposleni u opštini odazovu akciji zajedno sa ostalim građanima i koordinaciju čitave akcije. Ljudsku radnu snagu pružilo je i Komunalno preduzeće.

Privatne firme Radmanci, Isko- com, Baka-com su ustupile po jedan kamion. MK Bihor je obezbijedio utovarnu JCB mašinu i članovi tog kluba su učestvovali u čišćenju. Osnovne škole Mahmut Adrović, Tucanje, 25 Maj, Vrbica, Trpezi, Savin Bor su se odazvale akciji sa svojim zaposlenima i učenicima.

FK Petnjica je učestvovao sa svojim sportistima i članovima.