facebook  twitter

Poziv za kreiranje perspektive za mlade u regionu Zapadnog Balkana

22 Feb 2019
12375 times

Platforma YouSEE je pripremila predlog seta mjera koje bi trebalo da budu vodič za transformaciju politika kroz društvene inovacije, a koje bi dovele do drugačije perspektive mladih Zapadnog Balkana i Turske. S tim u vezi, članice YouSEE platforme predlažu tri (3) paketa preporuka kreiranih na osnovu četiri regionalna dokumenta koja su pratila postojeće aktivne politike zapošljavanja, preko 20 nacionalnih policy dokumenata, identifikovanja izazova zajednice, te nakon selekcije EU trendova koji se potencijalno mogu testirati. Pozivamo sve zainteresovane da pogledaju dokument i najavljujemo pokretanje peticije za davanje podrške navadenom setu regionalnih preporuka budući da je kampanja promovisanja okrenuta ka zaposlenima u institucijama, inovatorima, građanskim aktivistima…