facebook  twitter

Nacionalni Volonterski Centar

Tokom Dana dobrih djela učestvovalo je 100 zemalja širom svijeta, a ovo je priča o svjetskom godišnjem događaju.

Iskoristite priliku i prijavite se za učešće na webinaru, na kojem ćete saznati više o subvenicionisanom zapošljavanju kao aktivnim mjerama zapošljavanja.

Iskoristite priliku i prijavite se za učešće na webinaru, na kojem ćete saznati više o razvijanju vještina kao aktivnim mjerama zapošljavanja.

ADP-Zid predstavlja regionalni nalaz "Aktivne mjere za zapošljavanje mladih - ključni izazovi javnih politika na Zapadnom Balkanu".

Pozivamo vas na novu seriju webinara u četvrtak, 14. februara, sa početkom u 13.00 i 15.00 časova.

U petak, 8. februara 2019. održaće se dva webinara na temu Mjere aktivne politike zapošljavanja u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.

Drugi partnerski sastanak u okviru WeB4YES projekta održan je u periodu od 24. do 25. januara u Beogradu. Nakon što su predstavnici šest organizacija Zapadnog Balkana analizirali postignute rezultate tokom prve projektne godine, definisali su aktivnosti koje će se realizovati tokom 2019. godine.

Povodom Strategije upravljanja vodama, medijskih pisanja i sve većih nagovještaja da cijena usluga vodosnabdjevanja može porasti i do 40%, ADP-Zid apeluje na nadležne institucije, lokalne samouprave i preduzeća koja se bave pružanjem vodovodnih i sanitarnih usluga da ozbiljno razmotre posljedice koje mogu nastati usljed isključenja korisnika s vodovodne mreže.

Child friendly tourism/ Turizam pogodan za djecu u prekograničnom regionu je jedan od osam projekata koje podržava IPA Program prekogranične saradnje Crna Gora - Albanija 2014-2020. Korisnici granta su Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid, Podgorica, Crna Gora i Centar za djecu danas, Tirana, Albanija. Saradnja je započeta u maju 2018.godine i predviđeno je da projekat traje dvije godine.Predviđeno je da projekat podstiče saradnju između predstavnika ciljnih grupa koje treba da iskuse prostor na kojem djeluju kao zajedničko dobro koje treba razvijati, kako bi se osigurao interes lokalnih zajednica i pružalaca usluga - održiv i profitabilan proizvod. Dječiji prijateljski turizam kao dio turističke industrije može igrati značajnu ulogu u osnaživanju lokalnog stanovništva i diversifikaciji ekonomskog rasta koji može stvoriti nove mogućnosti za zapošljavanje u ruralnim područjima i drugim srodnim sektorima privrede.


Podnosioci projekata uspostavili su dobru saradnju tokom pripreme i implementacije projekta "Lokalne razvojne strategije socijalnih usluga u regionu Skadra i Ulcinj" finansiranim kroz Program prekogranične saradnje između Albanije i Crne Gore 2008-2013. Osnov za ovu Akciju je uspostavljen na sastanku partnera i akcioni plan je dizajniran kroz saradnju. Jedan od rezultata iz prethodnog zajedničkog projekta bio je predlog za razvoj modela kroz koji će Ulcinj i regija Škodra postati region za djecu sa turističkom ponudom. 
Cilj projekta je da se podsticanjem turističke ponude prilagođene djeci doprinese poboljšanju standarda prekograničnog područja između MNE-AL, kroz promociju i pokretanje zajedničkog turističkog proizvoda.


Ciljne grupe su organizacije u turističkoj industriji, organizacije civilnog društva, domaćinstva, jedinice lokalne uprave, mediji, turista, Međunarodni saradnici / eksperti.

Predstavnice ADP-Zid, Milena Šćepanović i Isidora Drašković, borave u Crnomelju, Slovenija na treningu, čija tema i jeste korišćenja digitalnih alata.