facebook  twitter

Nekoliko stvari koje treba znati o problematičnom kockanju

12 maj 2020
69574 puta

Kada se govori o zavisnosti, najčešće na pamet padnu zavisnost od alkohola i psihoaktivnih supstanci, iako je zavisnost od kocke jedna od najzastupljenijih i najbržerastućih zavisnosti. Zbog toga je jako bitno znati neke činjenice o problematičnom kockanju kako bismo bili što upoznatiji i bili sposobniji da prepoznamo zavisnost od kocke, kako kod sebe, tako i u okolini. Jer ako ne znamo, kako da reagujemo?

Slijedi nekoliko činjenica o kockanju koje treba znati:

1. Problematično kockanje je pojam za sve obrasce ponašanja u kockanju koji kompromituju, narušavaju ili oštećuju lične, porodične ili profesionalne aktivnosti.

2. Kada kockanje uzrokuje značajne probleme ili nevolje, to može biti znak patološkog kockanja, koji se takođe naziva zavisnost od kocke. Američka psihijatrijska asocijacija (APA) napominje da neki ljudi razvijaju želju za kockanjem koja je slična žudnji za drogama ili alkoholom. Oni sa zavisnošću od kocke često kriju svoje ponašanje i mogu lagati članove porodice i druge da prikriju svoje ponašanje i mogu se obratiti drugima za pomoć u finansijskim problemima.

3. Dijagnostički i statistički priručnik mentalnih poremećaja (DSM-5), standardna klasifikacija mentalnih poremećaja koju koriste profesionalci za mentalno zdravlje širom svijeta, klasifikuje problem kockanja kao poremećaj ako osoba izloži najmanje četiri od sledećih vidova ponašanja tokom prethodne godine:
• Potrebno je kockati se sa sve većom količinom novca da biste postigli željeno uzbuđenje
• Nemirni ste ili razdražljivi kada pokušavate smanjiti ili zaustaviti kockanje
• Ponavljani neuspješni napori da se kontroliše, prekine ili zaustavi kockanje
• Česte misli o kockanju (kao što je ponovno uživanje u iskustvima kockanja, planiranje sledećeg odlaska na kockanje, razmišljanje o načinima da se novac prikaže)
• Često se kockate kada se osjećate u nevolji
• Nakon što ste izgubili novac za kockanje, često se vraćate kockanju kako biste se „izjednačili“
• Laganje da se prikrije kockarska aktivnost
• Ugrožavanje ili gubitak značajnog odnosa, posla ili obrazovanja ili karijere zbog kockanja
• Oslanjanje na druge da će vam pomoći u novčanim problemima izazvanim kockanjem

4. Pojavi patološkog kockanja doprinosi već postojeći obrazac kockanja u porodicama, ali takođe mogu doprinijeti i faktori životne sredine. Simptomi poremećaja mogu početi već u adolescenciji ili kasnije u odrasloj dobi. Muškarci imaju veću vjerovatnoću da počnu u mlađem uzrastu, a žene češće počnu kasnije u životu.

Ako prepoznajete sebe ili nekog iz Vaše okoline u svemu navedenom, savjetovalište Entera - Podgorica je tu za Vas.