facebook  twitter

ROUTE WB 6 – Dizajniranje regionalnog volonterskog programa

13 feb 2020
53407 puta

 

U Beogradu je u periodu od 5-8. februara 2020. održana prva regionalna radionica za dizajniranje volonterskog programa u okviru Route WB6 projekta.

Opšti cilj projekta je promovisanje prekograničnog dugoročnog i kratkoročnog volontiranja kao alata koji će doprinijeti smanjenju socijalne i etničke distance među mladima u regionu, kao i povećanju njihove prosocijalne i evropske vrijednosti koje će dovesti do pomirenja, stabilnosti i prosperiteta u regionu WB6. Ova trodnevna radionica bila je prva u nizu planiranih aktivnosti tokom trajanja projekta, u organizaciji partnerske organizacije Mladi istraživači Srbije, a koja je okupila 14 pojedinaca iz različitih sfera omladinskog i volonterskog rada, koji dolaze iz NVO koje rade prevashodno na nacionalnom nivou ili rade direktno sa mladima, SEEYN, RYCO i ministarstava u čijim nadležnostima su mladi i volonterizam.
Prva radionica dizajniranja fokusirana je na definisanje profila mladih osoba za koje se kreira ROUTE VB6 Program razmjene volontera.

Tokom radionice, učesnici su konsultovani o profilisanju volontera za koje bi trebalo da bude osmišljen ROUTE VB6 program razmjene volontera. To je rezultiralo razvojem dva volonterska profila i diskusijama usmjerenim na bolje razumijevanje njihovih potreba i interesa.

U sledećoj fazi partnerske organizacije će organizovati dvije fokus grupe sa mladima čiji profil odgovara profilima koji su definisani tokom prve radionice, uz dodatne kriterijume. Pored toga, sledeća radionica će biti održana u Bitoli, u periodu od 27. februara do 1. marta 2020.

Projekat se sprovodi širom 6 zemalja Zapadnog Balkana, a konzorcijum vodi Regionalna kancelarija za saradnju mladih - RYCO u saradnji sa sljedećim organizacijama iz WB6 - Beyond Barriers iz Albanije, Mreža mladih jugoistočne Evrope (SEEYN), Lens sa Kosova, Omladinski kulturni centar Bitola, Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid i Mladi istraživači Srbije. Projektne aktivnosti započele su 1. januara 2019. godine i završiće se u decembru 2021. godine. Projekat se realizuje uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške.