facebook  twitter

Poziv za "50 ideja za Evropu"

29 nov 2018
105429 puta

Da bismo unaprijedili priču o Evropi i onome šta treba očekivati i kako možemo doprinijeti boljoj budućnosti, osmišljeno je takmičenje koje ima za cilj sakupljanje ideja i potencijalnih rješenja na različite teme koje su relevantne za mlade ljudi i za budućnost Evrope.
Kroz ovaj poziv mladi mogu podijeliti svoje uvide, znanje i praksu o različitim aspektima svog života i ponuditi rješenja ili ideje koje mogu pomoći u prevazilaženju izazova s kojima se suočavaju zajedno.


Poziv će biti realizovan u periodu od novembra 2018. do aprila 2019. godine, a odabrani pobjednici će imati priliku da nastave učešće na različitim događajima radi daljeg razvoja svojih ideja tokom 2019. i 2020. godine.

ŠTA TREBA DA URADITE?

- Podijelite sa nama najbolju ideju za bolju Evropu tako što ćete osmisliti ideju koja će biti nagrađena! Ukupno će biti nagrađeno 50 ideja.

OVAJ POZIV VAM NUDI DA:

• Ostvarite mogućnost angažovanja, povezivanja i mreže sa mladim ljudima iz Evrope
• Obezbijedite mogućnost da diskutujere i formirate vašu deju sa drugim inovativnim mladima i stručnjacima tokom dvodnevnog kreativnog centra 2019 u Novom Sadu, Srbiji - Evropskoj prijestonici mladih za 2019. (svi troškovi su pokriveni)
• Razvijete i implementirate vašu ideju dalje nakon Creative Hub-a
• Pokažete svoju ideju na evropskom nivou kroz platformu projekta
• Učestvujere na završnoj konferenciji u 2020. godini u Novom Sadu, Srbija (svi troškovi su pokriveni)

KO MOŽE DA UČESTVUJE?

• Mladi od 15 do 30 godina
• Neformalne grupe mladih ljudi

Poziv je kreiran u pet specifičnih tema i svaka od podnijetih ideja mora da odgovori na pitanje koje definiše svaku od njih. Trebalo bi da izaberete jednu od 5 tema, ipak ne morate da se držite konkretnih pitanja u nastavku. Predlažemo da razmišljanje o idejama bude važna veza između kreativnosti i inovacija.

Možete predložiti inicijative lokalne zajednice, promocijske kampanje, obrazovne programe ili druge ideje koje ističu potrebu da mladi budu na čelu promjena u zajednici u Evropi.

Teme Vaših ideja:

• Mobilna Evropa i putovanje

Kako biste osnažili vezu između mladih u Evropi?
Mladim ljudima je potrebno više prilika kao...

• Budući poslovi za Evropupitch us icon idea 500

Koji poslovi će se zahtijevati u budućnosti u Evropi i kako možemo steći vještine za njih?
Kako možete da podstičete preduzetnički duh u Vašoj zajednici?

• Inkluzivna Evropa

Ako želimo sveobuhvatniji prostor za mlade ljude u Evropi, moramo...
Omladinske programe u Evropi možemo učiniti inkluzivnijim ako...

• Ekološka Evropa

Kako možete biti ekološki prihvatljiviji?
Kako Vaša lokalna zajednica može biti ekološki prihvatljiva?
Koja bi bila Vaša rješenja za ekološke probleme?

• Teh-Evropa

Kako tehnologija može osnažiti Vas i Vašu lokalnu zajednicu?
Kako tehnologija može osnažiti Evropu?

• Evropa za Vas (mlade)

Koju promjenu želite da vidite u Vašoj lokalnoj zajednici ili regionu i kako biste mogli da doprinesete da se te promjene dogode?
Zašto želim da ostanem u Evropi?

KAKO SE PRIJAVITI?

Vašu ideju možete priložiti popunjavanjem prijavnog formulara do 25. aprila, 2019. godine.

Link za slanje Vaših ideja: https://goo.gl/jgbQZb

Ukoliko imate nekih pitanja i nejasnoća, slobodno nas kontaktirajte na mejl adresu: adp.zid@gmail.com

Ovaj poziv ima za cilj da angažuje, poveže i osnaži predstavnike mladih i omladinu uopšte iz 10 zemalja Dunava (Austrija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Češka Republika, Slovačka, Slovenija, Srbija, Rumunija, Moldavija i Crna Gora) kroz projekat 50 Ideja za Evropu - Novi lideri, nove mogućnosti.

Ovaj projekat realizuje Beogradska otvorena škola i partnerske organizacije iz Dunavskog regiona uz podršku Evropske omladinske prijestonice Novi Sad (Omladinska prijestonica Evrope Novi Sad - OPENS) sa ciljem da doprinese aktivnom učešću mladih u projektovanju i implementaciji inovativnih ideja širom Evrope.