facebook  twitter

Stipendije univerziteta u Kataniji

08 jun 2018
14722 puta

Univerzitet u Kataniji, Italiji raspisao je konkurs za 40 stipendija namijenjenih međunarodnim studentima, za akademsku 2018/2019. godinu, od kojih je 10 namijenjeno kandidatima iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije i Crne Gore koji žele da upišu osnovne, master ili doktorske studije na Univerzitetu u Kataniji. 


Aplikacije se podnose u periodu od 5. aprila 2018. godine do 30. juna 2018. godine, isključivo kroz online aplikacioni formular koji se nalazi na internet adresi: http://serviziwebcea.unict.it/domanda-borsa 

Kandidati mogu podnijeti samo jednu aplikaciju (na engleskom ili italijanskom jeziku), sa sledećom dokumentacijom: 

1. Kopijom važećeg pasoša, 
2. Prihvatno pismo Univerziteta u Kataniji, 
3. Izjava ENIC centra o priznavanju stečene diplome za nastavak odabranih studija (provjeriti na internet adresi: http://cis.cimea.it/unict_en/ 

Sva dokumenta (ukoliko nisu na engleskom ili italijanskom jeziku) moraju biti propraćena sa prevodom sudskog tumača na engleski ili italijanski jezik. 

Kad je jednom registrovana, nije moguće napraviti nijednu izmjenu u podacima koji su unijeti u aplikaciju, jer će vrijeme i datum podnošenja biti vidljiv. 

Aplikacije koje nisu valjano popunjene, ili nepotpune, sa svim traženim dokumentima, neće biti prihvaćene. 

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa stipendijama i načinom apliciranja zainteresovani kandidati treba da se obrate administratoru ovog programa: gospođi Eriki Manjano (Erica Magnano), na sestat@unict.it (Služba za strane studente).