facebook  twitter

Vebinar: "Inovativne mreže za obuku istraživača regionalna iskustva" u okviru Horizont 2020 MSCA ITN Programa

Odsjek Asocijacije alumna “Marija Kiri” stipendista za Zapadni Balkan MCAA, 22. juna 2020. god. u 16h organizuje besplatan vebinar na temu “Inovativne mreže za obuku istraživača - regionalna iskustva” u okviru Horizont 2020 MSCA ITN Programa. Saznajte više o prednostima ove prestižne evropske šeme stipendiranja mobilnosti istraživača.

Marija Kiri alumni asocijacija (MCAA) je globalna mreža naučnika koja koristi programe Evropske unije, iz okvira Horizont 2020, pod nazivom “Akcije Marija Sklodovska Kiri”. Odsjek asocijacije za Zapadni Balkan, okuplja alumne širom regiona sa ciljem unapređenja saradnje i kreiranja snažne platforme za rješavanje izazova i korišćenje mogućnosti koje su pred naučnicima i naukom u Jugoistočnoj Evropi.

Program vebinara:

16.00 - Dr.Nevena Puač, Institut za fiziku u Beogradu, supervizor na programu MSCA ITN Nowelties

MSCA ITN Nowelties - Primarni cilj NOWELTIES-a je organizovanje platforme (Evropski zajednički doktorat) koja će pružiti značajne obuke za edukaciju budućih stručnjaka za preradu vode. Osnovna aktivnost je istraživački program (sastavljen od 14 pojedinačnih istraživačkih projekata) koji su usmjereni na razvoj inovativnih tehnologija za prečišćavanje vode (napredni biološki tretmani, inovativni oksidacioni procesi, hibridni sistemi)

16.20 - Samira Smajlović, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Zagrebu, mladi istraživač na programu MSCA ITN IMforFUTURE

MSCA ITN IMforFUTURE - Inovativna obuka u metodama za buduće podatke. Fokus programa je na starenju stanovništa, koji je najveći pojedinačni faktor rizika za mnoge bolesti. Primjenom novih metoda za umrežavanje podataka koji predstavljaju inflamaciju i imunologiju, IMforFUTURE će doprinijeti razumijevanju osnovnih bioloških procesa koji su uključeni u bolesti i starenje. Detaljnije: https://imforfuture.eu/about/.

16.40 - Ornela Bardhi, Univerzitet Deusto, ESR, mladi istraživač na programu MSCA ITN Catch

MSCA ITN Catch - Napredak u dijagnostici i liječenju karcinoma bio je revolucionarni, a neke karcinome sada smatramo hroničnim, a ne smrtnom bolešću. Ovo pomijera tačku fokusa u borbi protiv carcinoma, sa održavanja života ka maksimiziranju funkcionalnih kapaciteta i kvaliteta života. Međutim, mnoge prepreke za sprovođenje aktivne rehabilitacije u njezi kancera postoje zbog dubokih fizičkih i psiholoških implikacija.

Vebinar će obuhvatiti teme kao što su umrežavanje, priprema i podnošenje predloga, primjena projekata i upravljanje, kako se prijaviti na poziciju mladog istraživača (ESR) i dati interne savjete o iskustvu selidbe u inostranstvo, kao i transformativnom uticaju MSCA projekata na institucije i pojedince.