facebook  twitter

Angazuj se

Ako želite da budete uspješan mladi lider, poželjno…
Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid je organizovala…
Prošle godine novi preduzetnik, James Markey iz Ujedinjenog…
Četrnaest preduzetnika je podijelilo sa nama svoje omiljene…
U periodu od 23-27. septembra 2019. godine u…
Dvodnevne radionice o razvijanju vještina upravljanja karijerom održane…
Dvodnevne radionice o razvijanju vještina upravljanja karijerom održane…
Dvodnevne radionice o razvijanju vještina upravljanja karijerom održane…
Izdvajamo neke od najčešćih mitova koji se javljaju…
Dvodnevne radionice o razvijanju vještina upravljanja karijerom održane…
Jovanina priča je počela u maju mjesecu 2019.godine,…