facebook  twitter

ADP-Zid

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid (ADP-Zid) organizuje dvije obuke na teme: Osnove 3D Štampanja i Grafičk ...

Objavljeno u Angazuj se