facebook  twitter

ADP-Zid

Platforma YouSEE je pripremila predlog ...

Objavljeno u ADP-Zid

Platforma YouSEE je pripremila predlog seta mjera koje bi trebalo da budu vodič za transformaciju politika kroz društvene inovacije, a koje bi dovele do drugačije pe ...

Objavljeno u You see