facebook  twitter

Evropski ombudsman: neplaćeno stručno osposobljavanje (traineeship) je deskriminatorano

21 feb 2017
25858 puta

Na osnovu žalbe jedne od učesnica stručnog osposobljavanja (traineeship), koja nije bila plaćena za svoj angažman u EU delegaciji u Aziji, Evropski zaštitnik za ljudska prava donio je preporuku na osnovu koje se traži da svi korisnici traineeship-a u predstavništvima EU delegacije u svijetu budu plaćeni.

Zbog ekonomske krize i nedostatka dovoljnog broja radnih mjesta, traineeship mladima, poslednjih godina, predstavlja najznačajniji vid sticanja radnog iskustva, kako bi im se olakšala tranzicija iz obrazovanja na tržište rada. Usled dugoročne nezaposlenosti mladi su u riziku od socio-ekonomskog isključenja i potrebno im je obezbijediti mogućnosti za korišćenje radnog angažmana na osnovu kojeg će povećati svoju zapošljivost, uz poštovanje standarda kvaliteta.

Evropska ombudsmanka Emili O’Reili izdala preporuku da Evropski eksterni akcioni servis (EEAS) treba da plaća svoje korisnike traneeship korisnike je u suprotnom diskriminatoran. U Crnoj Gori, zbog svoje socio-ekonomske pozicije, velikom broju mladih ljudi je onemogućno da stiče znanja i vještine kroz traineeship u međunarodnim organizacijama i agencijama, obzirom da se ne pokrivaju troškove koji nastaju tokom traineeship-a. Preporuka zaštitnika za ljudska prava jasno navodi da se korisnicima traineeship-a moraju pokriti svi njihovi troškovi uključujući smještaj, putni troškovi, nadoknada i zdravstveno osiguranje, jer je u suprotnom diskriminatoran i ne pruža jednake šanse mladim ljudima. Na taj način svi mladi ljudi bi mogli da se ohrabre da konkurišu za traneeship, bez obzira na njihov socio-ekonomski status.

U preporuci Evropska ombudsmanka Emili O’Reili navodi da: „Traineeship u stranim službama EU je nešto što ustvari može biti značajano, odskočna daska u karijeri mladih ljudi, i treba da bude dostupno za što veći broj ljudi. Neplaćeno stažiranje povećava socijalnu isključenost tako što ne omogućava mladim ljudima da poboljšaju svoje vještine i kvalifikacije, koje mogu imati efekte na njihovu buduću karijeru. Diplomatska služba EU treba da bude primjer u svijetu obezbeđujući da svako ima fer i jednaku šansu učešća u ovom vrijednom iskustvu”. Ombudsmanka je preporučila da odgovarajuća nadoknada bude zasnovana na troškovima života u zemlji u kojoj se nalazi Delegacija.

ADP-Zid poziva predstavnike Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori da svoje programe traineeship-a prilagode standardima kvaliteta i da se mladim ljudima obezbijedi odgovarajuća nadoknada u skladu sa preporuka Evopskog ombudsmana. Model plaćenog stažiranja trebalo bi da usvoje i druge međunarodne organizacije u Crnoj Gori, kao što je UN agencija, koja je glavni Vladin partner u kreiranju omladinskih politika, kako bi se na taj način zaštitili mladi ljudi i pružila šansa svim mladima da učestvuju u programima stažiranja koji im mogu biti značajna prekretnica za buduće zaposlenje, bez obzira na njihov socijalno ekonomski položaj. Preporuka Evropskog ombudsmana nastala kao odgovor na žalbu jedne stažistkinje i nadamo se da će ovaj primjer pokrenuti mlade ljude u Crnoj Gori da se aktivno bore za nediskriminatorne mogućnosti stručnog osposobljavanja.