facebook  twitter

Članci poređani po datumu: utorak, 12 jun 2018
%AM, %12 %411 %2018 %10:%jun

Zakonsoko rješavanje problema

U skladu sa principima Bečke deklaracije o nacionalnim i regionalnim politikama i programima za neformalna naselja u Jugoistočnoj Evropi, Vlada Crne Gore je Strategijom o stanovanju 2011-2020, na ...

%AM, %12 %410 %2018 %10:%jun

Veličina problema

Prema podacima Uprave za nekretnine iz 2011. godine kada je u pripremio bio Zakon o legalizaciji neformalnih objekata, na teritoriji Crne Gore je registrovano 39.922 bespravno sagrađenih objekata ...

%AM, %12 %405 %2018 %10:%jun

Uzroci neformalne gradnje

Uzroci neformalne gradnje u Crnoj Gori su različiti, i mogu se generalno podijeliti na unutrašnje i spoljašnje uzroke.

Unutrašnji uzroci se odnose na neadekvatnu stambenu i zemljišnu p ...