facebook  twitter

ODRŽANA JAVNA TRIBINA “LEGALIZACIJA BESPRAVNO SAGRAĐENIH OBJEKATA” U PLJEVLJIMA

26 jun 2018
13547 puta

Javna tribina “Legalizacija bespravno sagrađenih objekata” održana je 21. juna 2018. godine u sali SO Pljevlja, gdje su prisustvovali građani i zaposleni u opštinskim ogranima koji su postavili pitanja vezana za postupak legalizacije bespravno sagrađenih objekata.

Predstavnik ADP Zid, Andrej Milović, govorio je o beneficijama koje legalizacijom građani dobijaju, dok je predstavnik Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora Budimir Tanjević, govorio o stanju legalizacije u opštini Pljevlja.

Građani Pljevalja imali su veliki broj pitanja. U na­se­lji­ma Ba­li­be­go­vo br­do, Še­va­ri i Gu­ke ima najvi­še bes­prav­no po­dig­nu­tih obje­ka­ta, a vla­sni­ci is­ti­ču da su pred­lo­že­ne ci­je­ne pre­vi­so­ke. Ono u čemu su najviše pokazali nezadovoljstvo jeste visinom naknade za komunalno opremanje zemljišta u opštini Pljevlja koje iznosi do 65 EUR po kvadratu. Sa ovim predlogom gradskih vlasti ne slažu se građani, koji su na javnoj raspravi rekli da cijene treba korigovati, jer su previsoke za Pljevlja i znatno veće u odnosu na cijene u opštinamana sjeveru.

Pitanje koje je najviše interesovalo građane Pljevalja jeste rješavanje statusa privremenih objekata od tvrde gradnje. Građani su upućeni da privremeni objekti nisu predmet legalizacije u ovom postupku legalizacije i da je za status tih objekata, koji su uz dozvolu opštine Pljevlja građeni od tvrde gradnje na opštinskom zemljištu, potrebno prije svega rješavanje imovinsko-pravnog odnosa, a predstavnici Opštine istakli su da je u toku donošenje planova koji će predvidjeti ove objekte koji će moći da se uknjiže, ako su građeni od tvrdih materijala.

Jedan od problema jeste i više desetina vlasnika stanova u pljevaljskom naselju “C” koji neće moći da legalizuje svoje stanove, jer se barake u kojima žive godinama tretiraju kao privremeni objekti. Neki od stanara uknjižili su svoje stanove na svoje ime u katastru, a ima i onih koji se vode kao privremeni objekti, a oni ne podliježu legalizaciji. U nemogućnosti da na druge načine riješi stambeno pitanje, više stotina porodica uselilo se, neki čak i prije tridesetak godina, u barake koje su kao privremen smještaj izgrađene za radnike angažovane na gradnji Termoelektrane.