facebook  twitter

ODRŽANA JAVNA TRIBINA “LEGALIZACIJA BESPRAVNO SAGRAĐENIH OBJEKATA” NA ŽABLJAKU

26 jun 2018
13398 puta

Javna tribina “Legalizacija bespravno sagrađenih objekata” održana je 22. juna 2018. godine u sali SO Žabljak, gdje je prisustvovao veliki broj građana koji su postavljali pitanja vezana za postupak legalizacije bespravno sagrađenih objekata.

Ovom prilikom, prisutnima su se obratili predstavnik ADP Zid, Andrej Milović, koji je govorio je o beneficijama koje legalizacijom građani dobijaju; predstavnik Sekretarijata za planiranje i uređenje prosotora, Sava Zeković, koji je govorio o stanju legalizacije na Žabljaku, i; predstavnica Zajednice opština Sanja Živković, koja je govorila o postupku legalizacije i potrebnoj dokumentaciji.

Pitanje koje je najviše interesovalo građane Žabljaka jeste cijena za legalizaciju po zonama. Takođe građani su pokazali nezadovoljstvo kada su u pitanju podjela opštine po zonama. Jedno od pitanja je bilo šta je to što se smatra nelagalnim objektom. Da li se pod bespravim objektom podrazumijeva ako je za objekat započet temelj. Međutim, odgovor je u sljedećem “Bespravni objekat je stambena, poslovna i poslovno-stambena zgrada na kojoj su izvedeni grubi konstruktivni građevinski radovi najmanje jedne etaže, koja je izgrađena bez građevinske dozvole, odnosno suprotno građevinskoj dozvoli.”

Građani i zaposleni u Opštini imaju nedoumicu oko legalizacije objekata koje treba i onih koje ne treba legalizovati. Jedno od ključnih pitanja je da li objekti koji su građeni prije donošenja prvog prostornog plana za opštinu Žabljak, u ovom slučaju prije 2008. godine, podliježu procesu legalizacije i ako im u listu nepokretnosti stoji “bez tereta i ograničenja”. Prema načelu istine, list nepokretnosti se smatra javnom ispravom, te stoga, smatra se da je objekat legalan, osim ako se ne dokaže suprotno.

Građane je takođe zanimalo zašto je u naselju Motički gaj cijena deset eura, a smatra se eksluzivnom zonom, za razliku od centra koji je 48e, te se građani pitaju zar u ovom slučaju ne bi bilo realno da je cijena u naselju Motički gaj viša jer ovo naselje pripada zoni Nacionalnog parka i kao takvo devastira prirodno dobro.

Takođe, građani su se žalili na opštinske planere da im često mijenjaju plansku dokumentaciju i parametre gradnje, a kako je istakao jedan od građana, upravo je to razlog zašto sada ne može da legalizuje kuću, jer po novom DUPu njegova kuća je većih gabarita i nije usklađena sa aktuelnim parametrima gradnje, zbog čega mora da čega plan generalne regularizacije.